Concept CHICKEN [english]

Language Gloss
English CHICKEN

Metadata

No_loan:
94.08
Loan:
5.92