Concept SHEEP [english]

Language Gloss
English SHEEP

Metadata

No_loan:
94.88
Loan:
5.12