Concept to wash2 [english]

Language Gloss
English to wash2