Concept to wash [english]

Language Gloss
English to wash