Concept to bite [english]

Language Gloss
English to bite