Concept kiwi [english]

Language Gloss
English kiwi

Metadata

Pos:
noun
Ids_in_source:
['724:kiwi-vegetable:0', '725:kiwi-gooseberry:0', '726:kiwi-fruit:0']
Links:
['→738', '→292', '→278']
Polysemy_class:
['poli3', 'poli3', 'poli3']
Frequency_class:
['freqMin', 'freqMin', 'freqMin']
Degree_class:
['NOT', 'LOW', 'HIGH']
Relation_type:
['SYN', 'SYN', 'SYN']
Forward_scores:
[0.0, 1.2, 3.0]
Backward_scores:
[0.3, 0.7, 2.9]