Concept naro [bislama]…

Language Gloss
English narrow
Bislama naro