Concept no [bislama]…

Language Gloss
English no
Bislama no