Concept no [bislama]…

Language Gloss
Bislama no
English no