Concept tingting (taem we yu tingting, olsem 'mi tingbaot') [bislama]…

Language Gloss
Bislama tingting (taem we yu tingting, olsem 'mi tingbaot')
English think v.