Concept Ei [german]

Language Gloss
German Ei

Metadata

Pos:
noun
Ids_in_source:
['1840:Eiweiß-Ei:1', '2365:Eiweiß-Ei:1', '2988:Eiweiß-Ei:1']
Links:
['←147', '←147', '←147']
Relation_type:
['ANT', 'HYP', 'SYN']
Scores:
[1.3333, 5.6667, 3.0]